Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)

podpis

play button 2Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)

podpis

play button 2Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)

podpis

play button 2Zawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)

podpis

play button 2

 
„Droga odkryć naukowych jest zawsze drogą do prawdy. Dlatego każdy człowiek, który szuka prawdy, w rzeczywistości porusza się drogą, która prowadzi do Boga.”

św. Jan Paweł IIMłody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Pragnie on odnaleźć siebie samego, dlatego szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Dlatego właśnie zadaniem naszej szkoły jest kształtowanie postaw i pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów.

- Uczymy z pasją i zaangażowaniem…
Wskazujemy kierunek, w którym należy podążać…
Stawiamy na wartości i tradycję…
Szanujemy dziedzictwo historyczne i kulturowe…
Wspieramy…

Kształcimy młodzież, która weźmie odpowiedzialność za siebie i los przyszłych pokoleń.

 

 

Sign Documents

 

 

 Rekrutacja


Szkoła z radością powita w swoim gronie zdolnych i ambitnych młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o świecie, Bogu i służyć nią w przyszłości innym.